Ana Sayfa Bilgi Sayfası Veli Sayfası Sınavlar

Verimli ders çalışma yöntemleri
Problem çözme becerisi
Başarmak İstiyorsan
Göz Egzersizleri
Başarılı Yada Başarısız İnsan
Depreme Hazırlık ve Korunma Yolları
Hikayeler

Çocuklar / Şiir /Necat İltaş

 

Seviye Belirleme Sınavı Kalkıyor
Bu yıl 7 ve 8. sınıflar seviye belirleme sınavına girecekler. Bu sınıflardan sonra eskiden olduğu gibi 8. sınıfta yapılacak tek sınavla liselere öğrenci yerleştirilecek. Bir kaç yıl içerisinde de Fen ve Sosyal Bilimler liseleri hariç diğer liselere sınavla girişin kaldırılmasına yönelik çalışmalarda Milli Eğitim bBakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Seviye Belirleme Sınavı nasıl uygulanmaktadır:

Toplam puan hesaplanırken SBS puanlarının yüzde 70'i dikkate alınacak, diploma notları yüzde 25, öğrencilerin 'davranış puanları' artık hesaplanmıyor. Bunun yerine eksik kalan %5 lik dilim en son olarak tüm öğrencilerin sınav yıl sonu puanlarına eklenecektir. Öğrencilerin toplam yerleştirme puanı hesaplanırken bu 'sınıf puanları'nın etkisi ise yıllara göre farklılık gösterecek.
Buna göre 'ortaöğretime yerleştirme puanı' hesaplanırken, 6. 'sınıf puanı'nın yüzde 25'i dikkate alınacak; 7. sınıfta elde edilen puanın yüzde 35'i, 8. sınıfın puanının ise yüzde 40'ı kullanılacak. Son sınıflarda yapılan SBS ile öğrenci başarısının liselere girişteki etkisi daha fazla olacak. Elde edilecek toplam puan fen liselerine, Anadolu liselerine ve diğer liselere yerleştirmede esas alınacak.

6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için yapılacak SBS, her yıl haziran ayında okulların tatil olmasından sonra gerçekleştirilecek.
Bir değişiklik olmazsa bu yıl;
6'ncı sınıf SBS ...................
7'nci sınıf SBS.........................
8'nci sınıf SBS.........................
Sorular okuldaki derslerde işlenen konulardan ve tamamen müfredattan çıkacak. Sorular, öğrenci hangi sınıfta okuyorsa o yılın müfredatından hazırlanacak. Soruların "bilgiyi değil, bilgiyi kullanmaya ölçen" sorulardan oluşması hedefleniyor. Böylece okulda verilen dersler ile öğretmenlerin etkinliği artırılacak. SBS'ler bir 'sıralama sınavı' olmayacak ve öğrencilerin derslerdeki başarısını ölçecek.
Sınavda beş test yer alacak
SBS'lerde 5 test uygulanacak. Bunlar Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ile yabancı dil testleri olacak. Her testin puan katsayısı farklı olacak.
En fazla puan Türkçe ve matematiğe verilecek
En fazla puan getirecek test Türkçe ve matematik testleri olacak. Türkçe ve matematikten yapılacak her net öğrencilere 4 kat puan getirecek.
Yabancı dilden soru olacak
İlköğretimde yapılan merkezî sınavlarda bu yıl ilk kez yabancı dil sorusu sorulacak. Puan katsayısı ise 1 olacak.
Sınıfa göre soru sayısı olacak
SBS'lerdeki soru sayısı da sınıflara göre değişecek. 6. sınıfların sınavında toplam 80 soru, 7. sınıfların sınavında da 90 soru sorulacak. İlköğretim son sınıf öğrencilerinin sınavında ise OKS'de olduğu gibi 100 soru sorulacak.
Sınav zorunlu olmayacak
Öğrencilerin SBS'ye katılma zorunluluğu olmayacak; ancak öğrenciler sınava girmeleri konusunda teşvik edilecek. Herhangi bir sebeple bir SBS'yi kaçıran veya girmeyen öğrencilere o yılın en düşük SBS puanı verilecek.

SBS'ye girecek öğrencilerin yaşlarının küçük olmasından dolayı bu öğrencilere sınava giriş yerleriyle ilgili olarak kolaylık sağlanacak. Öğrencilerin uzak mesafelerde sınava katılmamaları için SBS'ler il merkezlerinin yanı sıra ilçelerde de gerçekleştirilecek.
Tercihler sınavdan sonra yapılacak
Tercih başvuruları OKS'de olduğu gibi sonuçlar açıklandıktan sonra alınacak.
Okullara giriş tek tür puanla yapılacak
Yeni sistemde, OKS'de hesaplanan Matematik-Fen ile Türkçe-Matematik puan türleri yerine tek bir puan türü getirilecek. Öğrenciler Sosyal Bilimler liselerine de Fen liselerine de Anadolu liselerine de tek puan türünden girecek.
Özel okullarda aynı sınavla öğrenci alacaklar.

Seviye Belirleme Sınavlarında ilköğretim altıncı sınıfta 15, yedinci sınıfta 16 ve sekizinci sınıfta da 17 yabancı dil sorusu sorulacak.
Sorular o yıl gösterilen yabancı dil dersi konularını kapsayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, OKS yerine uygulanmaya başlanacak yeni sistem kapsamındaki Seviye Belirleme Sınavı'nın hazırlıklarını tamamladı. İlk etapta düşünülen az sayıda yabancı dil sorusu ve bu soruların çok düşük katsayılarda değerlendirilmesi görüşü uygun bulunmazken 15-20 arasında olacak Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgiler soruları kadar yabancı dil sorusu sorulması kararlaştırıldı.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Hayata Dair Öğütler
Kavga,Öfke,Nefret, Dostluk
Küresel Isınma
Gelin Yalnız Bu Günü Yaşayalım
Seni Geçebilirim
Deniz Yıldızının Öyküsü
Faydalı Linkler

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mimar Sinan İlköğretim Okulu Veli Bilgilendirme Sistemi